Ook als er nog geen sprake is van een overlijden, maar u heeft toch behoefte aan een gesprek, bijvoorbeeld om een wilsbeschikking van te voren vast te leggen, of omdat u wilt weten . . .